Alumni Directory

Aaron Lam

Next AI (Toronto), 2017

Allan Fisch

Next AI (Toronto), 2017

Bradley Bloch

Next AI (Toronto), 2017

Daksh Sikri

Next AI (Toronto), 2017

Dan Yang

Next AI (Toronto), 2017

David Vradenburg

Next AI (Toronto), 2017

Dudon Wai

Next AI (Toronto), 2017

Frank Meng

Next AI (Toronto), 2017

Hassan Murad

Next AI (Toronto), 2017

Helia Mohammadi

Next AI (Toronto), 2017

James Schuback

Next AI (Toronto), 2017, Next 36, 2014

Jasper Li

Next AI (Toronto), 2017

Jonathan Smith

Next AI (Toronto), 2017

Kareem Ayyad

Next AI (Toronto), 2017

Katya Kudashkina

Next AI (Toronto), 2017, Next Founders, 2016

Krista Caldwell

Next AI (Toronto), 2017, Next 36, 2011

Lingkang Zhang

Next AI (Toronto), 2017

Maxime Mohamad Ali Dib

Next AI (Toronto), 2017

Mike Liu

Next AI (Toronto), 2017

Nick Seelert

Next AI (Toronto), 2017

Nima Shahbazi

Next AI (Toronto), 2017

Noel Webb

Next AI (Toronto), 2017

Richard Abrich

Next AI (Toronto), 2017

Richelle Ji

Next AI (Toronto), 2017

Roi Shabshin

Next AI (Toronto), 2017

Saroop Bharwani

Next AI (Toronto), 2017

Sasi AyyampalayamRaja

Next AI (Toronto), 2017

Shea Balish

Next AI (Toronto), 2017

Sima Hoseingholizade

Next AI (Toronto), 2017

Stan Touhlov

Next AI (Toronto), 2017

Taher Jafferjee

Next AI (Toronto), 2017

Vivek Vyas

Next AI (Toronto), 2017

Xiaochuan Chen

Next AI (Toronto), 2017

Search